Biznes plan

Biznes plan to plan gospodarczy firmy, przedstawiający koncepcję jej rozwoju oraz wynik końcowy to realistyczna ocena firmy i jej potencjału
Biznesplan ujawnia słabe i mocne strony pomysłu, sprawdza jego realność, ułatwia przedsiębiorcy osiągnąć wyznaczony cel
Plan biznesowy jest niezbędny w przypadku wystąpienia o kredyt lub pożyczkę na uruchomienie lub rozwój działalności gospodarczej. Żaden bank ani inna poważna instytucja finansowa nie udzieli pożyczki ani kredytu bez konkretnego planu działania i jego kosztów. Podstawą udzielenia kredytu czy pożyczki jest pewność pożyczkodawców czy inwestorów, że dane przedsięwzięcie przyniesie zysk


Podstawowe elementy biznes planu

- streszczenie,
- opis produktu lub usługi, cel firmy,
- zespół zarządzający,
- rynek i konkurencja,
- plan marketingowy,
- system biznesowy i organizacja,
- harmonogram realizacji,
- możliwości i zagrożenia,
- plany finansowe i finansowanie.

Gotowe biznes plany

Struktura biznes planu

Streszczenie to samodzielny element biznes planu będący przejrzystym, przekonującym i zwięzłym opisem pomysłu. Ma zainteresować osoby podejmujące decyzje naszym pomysłem na biznes. Od niego może zależeć, czy pozostała część biznes planu w ogóle zostanie przeczytana.

Streszczenie powinno zawierać:
- nazwę przedsiębiorstwa oraz nazwiska właścicieli,
- określenie wysokości niezbędnych środków inwestycyjnych i plan ich wykorzystania,
- koncepcję rozwoju firmy,
- przewidywane zyski z zaangażowanych środków.

Opis produktu lub usługi
Punktem wyjścia dla podjęcia działalności gospodarczej jest innowacyjny produkt lub usługa, a biznes plan musi zawierać ich opis ze szczególnym uwzględnieniem cech, które odróżniają produkt od tych, które już istnieją na rynku. Konieczne jest omówienie funkcji, jaką spełnia produkt lub usługa oraz korzyści, jaką dzięki niemu uzyska klient. Dostępność na rynku porównywalnych produktów lub usług oferowanych przez konkurencję wymusza przekonywujący sposób opisania wartości dodanej, jaką zaoferuje klientom nowy produkt lub usługa. Charakteryzując nasz produkt/usługę musimy odpowiedzieć sobie na wiele pytań:
- kto będzie odbiorcą naszej oferty?
- jaką wartość oferuje klientowi produkt-usługa?
- jakich kooperantów potrzebujemy aby wytworzyć produkt?
- jakie konkurencyjne produkty istnieją na rynku lub są opracowywane?
- na czym polega innowacyjność oferty?


Zespół zarządzający
Ta część biznes planu poświęcona jest organizacji firmy. Powinny się w niej znaleźć charakterystyki osób zarządzających firmą: ich wykształcenie, doświadczenie i osiągnięcia zawodowe. Omawiając kwalifikacje kadry zarządzającej należy uwzględnić zwłaszcza te umiejętności, które są szczególnie istotne dla realizacji poszczególnych części planu. Warto również wspomnieć o doradcach takich jak: doświadczeni przedsiębiorcy, księgowi, firmy PR czy inni specjaliści. Są to kontakty, które w przyszłości można będzie wykorzystać.

Rynek i konkurencja
Aby planowane przedsięwzięcie odniosło sukces konieczna jest dogłębna znajomość rynku i konkurencji, które należy analizować według takich kryteriów jak: wielkość rynku i możliwości jego rozwoju, segmentacja rynku i konkurencja.

Biznes plan - jak go napisać i gdzie znaleźć przykładowy biznes plan